Trond Kristoffersen må fortsatt sitte i varetekt

Trond Kristoffersen må fortsatt sitte i varetekt etter at Borgarting lagmannsrett har omgjort Oslo tingretts kjennelse, melder NRK.