Europeere har forskjellig "dating"

Europeere oppfører seg nokså forskjellig før de hopper til køys med en ny «date». En ny undersøkelse basert på tall fra seksualvaneundersøkelser i fem europeiske land viser at inntak av alkohol før sex varierer sterkt.