Store tap i SAS

Selskapet gikk ikke uventet på en solid smell før salgsgevinster på minus 951 millioner svenske kroner. Tallet er riktignok betydelig bedre enn året før, da tapet var på hele 2,3 milliarder svenske kroner.