Svekket eierskap

— Bøndene eier både Tine, Norsk kjøtt og Prior. Men avstanden fra grasrota til konsernledelsene er blitt lovlig stor. Det mener bondelagshøvding Bjarne A. Undheim og kollega Nils S. Melbøe i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.