• Scanpix

Ubåtmannskaper hentes opp fra Hardangerfjorden