• Flere tonn egg må kastes etter streiken.

Får støtte til destruksjon av 7 millioner egg

Prior og Norgården får økonomisk støtte til å destruere 7 millioner egg som har hopet seg opp på lager på grunn av transportarbeiderstreiken.