- Regjeringen verner Vesterålen mot oljevirksomhet