Kanal 24: Vi har egen nyhetsvurdering

Kanal 24 mener at de på alle punkter oppfyller konsesjonsvilkårenes bestemmelser om en selvstendig nyhetsdekning.