Skyldig i drap på politispaner

Borgarting lagmannsrett har funnet den 27 år gamle Tore Iversen skyldig i forsettlig drap på politispaneren Bjarte Berthelsen fra Askøy ved Bergen.