Knut Arild Hareide (KrF) får skylden for eggerøre i Høyre

Knut Arild Hareide (KrF) ankommer Høyre-landsmøtet til anklager om utidig innblanding i og direkte påvirkning av utfallet av eggdonasjon-striden.

KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) blir beskyldt for å ha skapt unødig stor røre før Høyre-landsmøtet tok stilling til den betente eggdonasjonsstriden fredag. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gikk inn for å utsette spørsmålet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

KrF-lederen hilser lørdag morgen et parti med sterke følelser for og mot eggdonasjon.

Det viste voteringen og den opphetede debatten fredag.

197 delegater stemte for å utsette spørsmålet til neste års landsmøte etter at partileder Erna Solberg (H) kom med sterke formaninger om nettopp det.

150 delegater stemte mot. To var blanke. I Høyre-ledelsen var det bare Tina Bru og Kristian Tonning Riise som stemte mot utsettelse. Samtlige statsråder ønsket utsettelse.

Helse- og omsorgspolitiker Sveinung Stensland (H) mener de mange advarslene fra KrF og Knut Arild Hareide mot å si ja til eggdonasjon, mobiliserte flere ja-tilhengere i Høyre enn nødvendig.

Stensland er enig i Knut Arild Hareide i sak, men uenig i framgangsmåte.

Spørsmål om eggdonasjon skaper debatt.
Her kan du lese to debattinlegg om saken:

– Uklokt av Hareide

– KrF-ledelsen burde ha merket seg at mange på grasroten i Høyre ikke lar seg pelle på nesen av et annet parti. Det var uklokt av en partileder å intervenere i et annet partis programbehandling.

– Er ikke det "lillebrors privilegium"?

– Partistørrelsen er ikke vesentlig. Saken er viktig, men jeg synes ingenting om at KrF går ut og advarer på denne måten. Mange i Høyre har vært i tvil. Hvis jeg selv tvilte, ville jeg mye heller beveget meg i motsatt retning av Hareide, enn å føye meg etter hans advarsler, sier Stensland.

Sveinung Stensland (H), bildet, er enig med KrF-leder Knut Arild Hareide om nei til eggdonasjon, men hadde klart seg uten «hjelpen» fra Hareide. Den mener Stensland virket mot sin hensikt.

– Jeg er enig med Knut Arild i sak, og jeg kjempet for det, men jeg trengte ikke hans hjelp. I realiteten var det en bjørnetjeneste, sier han.

Slik svarer Hareide

I en sms svarer Hareide at KrF har vist respekt for at Høyres landsmøte er det organet som skal beslutte Høyres politikk for neste stortingsperiode.

– KrF har takket nei til alle debatter og heller ikke gjort markeringer for å komme ut med vårt syn om bioteknologi denne uka. Men vi har selvsagt ikke sluttet med å svare på konkrete spørsmål og henvendelser om det vi mener er viktige spørsmål for vårt samfunn og KrF, skriver Hareide, som dagen før voteringen advarte Høyre via Aftenposten.

Bent Høie-linjen

Fylkeslagene til Oppland, Hedmark, Hordaland, Vestfold og Oslo førte innledningsvis kampen om å tillate eggdonasjon sammen med Unge Høyre.

Flertallet i redaksjonskomiteen, inkludert Sola-ordfører Ole Ueland, gikk inn for dette.

Et mindretall tok dissens og fikk støtte fra helse- og omsorgsminister Bent Høie fra talerstolen. Mens han talte til landsmøtet, ble det delt ut et forslag om følgende:

«Høyres landsmøte ber sentralstyre legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi frem mot landsmøtet i 2018, hvor det også tas stilling til spørsmålet om eggdonasjon. Dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med et nytt prinsipprogram».

Høie sto bak forslaget sammen med fylkeslagene i Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder.

Et godt stykke inn i debatten fikk landsmøtet beskjed fra Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud) om at også Buskerud støttet forslaget. Rett før votering kom beskjeden om at Oppland ikke sto bak forslaget.

Flere tok replikk på Høie. Han understreket at det var flere fylkeslag som ikke hadde diskutert spørsmålet inngående og at det var viktig ikke å tvinge delegater inn i ja- eller nei-standpunkt.

Erna Solberg (H) ba landsmøtet utsette avklaring om eggdonasjon.

Erna Solberg prøvde å skjære gjennom

At delegat nummer 1 tar ordet før votering, viser hvor viktig saken er for partiledelsen.

For noen enkeltdelegater kan det være første og siste gang at de havner i duell med sin partileder på denne måten.

– Jeg synes vi skal ta denne diskusjonen av hensyn til oss selv og de prinsippene vi skal ha. Jeg mener altså at eggdonasjon ikke kan ses uavhengig av hvordan vi begrunner det. Vi må utlede ja-et ut i fra noen prinsipper, sa Høyre-lederen.

– Jeg kan ikke være enig i at eggdonasjon er det samme som sæddonasjon. Det er et medisinsk inngrep. Det er ikke den koppen. Det vet vi alle. Å ta ut et egg er et medisinsk inngrep. Prinsippet om at hvis andre land gjør det (så skal vi det), gjør at vi må ta stilling til om vi skal la de (andre land) styre våre normer og regler, sa Solberg.

- Det er mulig at vi er i en tid der vi skal endre prinsippet, men det er viktig å tenke gjennom at når et konservativt parti skal endre standpunkt, så må vi gjøre det etter en prosess som er grundig og god nok. Jeg føler mange føler at det ikke har vært grundig og godt nok, sa statsministeren.

- Jeg vet ikke hva som er det riktige standpunktet i moderne tid. Jeg vet vi trenger noen prinsipper å veilede oss etter. Noe av det vanskeligste prinsippet, er at fordi andre gjør noe, så skal vi gjøre noe. Det er noe vårt parti har sagt ikke skal være styrende. I så fall lar vi andre land med andre normer bestemme hvordan vår etikk skal utvikle seg på dette området. Så av hensyn til vår prosess bør vi støtte opp om det forslaget som er lagt fram, og som støttes av ganske mange fylkeslag, om å bruke tiden til en grundig prinsippdiskusjon.

Rogaland Høyre-delegasjonen avbildet før de tok stillingen til eggdonasjonssaken som skapte stor temperatur på Høyre-landsmøtet.

Rogaland vil utsette

Aftenbladets kartlegging av Rogalands delegater før voteringen viste et overveldende flertall (16 delegater) for Bent Høie-linjen om å utsette spørsmålet.

Janne Johnsen ville ikke uttale seg, men har tidligere sagt ja til eggdonasjon. Det er på linje med Arve Kambe, Tina Bru, Ane Mari Braut Nese og Solgull Klette.

Disse varslet at de ville støtte Bent Høie: Siri Meling, John Peter Hernes, Reinert Kverneland, Henry Tendenes, Eli Oline Utvik, Christine Sagen Helgø, Trine L. Danielsen, Åge Sola, Aleksander Stokkebø, Irnene H. Lauvsnes, Janne Stangeland Rege, Bjarte S. Dagestad, Anne Marie Lund og Mons Skrettingland. Leif Erik Egaas viste til Schanches svar, altså støtte til Høie.

Aftenbladet fikk ikke svar fra Aase Simonsen, Lisbeth Vikse eller Margret Hagerup.

Delegatene fra Rogaland ble fristilt i voteringen.

Fylkesleder Elin Schanche oppsummerte flertallsholdningen i sin delegasjon slik:

– I Høyre er det ulike meninger om dette, og våre delegater står fritt, men i hovedsak støtter vi Bent sitt syn om at vi trenger mer tid og kunnskap før dette tas inn i partiprogrammet. Vi mener at dette må utredes i forbindelse med stortingsmelding om bioteknologi. Det er mange etiske spørsmål rundt eggdonasjon som er uavklarte. Landsmøtet får en ny mulighet til å gi sin stemme til dette spørsmålet på landsmøtet neste år - i god tid før saken avgjøres i Stortinget. Rogaland Høyre er positive til å ta en diskusjon rundt eggdonasjon og resten av bioteknologispørsmålene i Høyres prinsipprogram som skal revideres i 2018, uttalte Schanche.

Høie uenig med Stensland

Høie har lovet en stortingsmelding om bioteknologi før sommeren. Før voteringen konstaterte han at veldig mange ønsket utsettelse:

– Jeg mener vi bør legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi fram til neste landsmøte.

– En måte å ta et strategisk hensyn til KrF på og unngå unødig røre før valget?

– Nei, mitt inntrykk er at det er veldig mange delegater som er usikre. Mange fylkeslag har ikke diskutert saken heller. Eggdonasjon er ikke bare et ja-nei-spørsmål, men også et spørsmål om å kombinere sæddonasjon og eggdonasjon, hvilke vilkår man skal stille til eggdonorer, og om omfang. Det er vanskelig å avgrense dette opp mot surrogati og muligheten til å fryse egg til senere bruk. Når vi har mulighet og tid til å bruke et år til en mer bredere diskusjon i partiet, mener jeg at vi bør gjøre det, sier donasjonskritikeren.

– Jeg tror ikke Hareide har sagt hva Høyre bør mene. Han har sagt at det er en viktig sak for KrF, og han ønsker at Høyre fortsatt skal være enig med KrF i dette spørsmålet. Jeg vet hvordan dere i pressen framstiller ulike uttalelser, så jeg tar det med en klype salt, sier Høie.

– Utrolig feigt

Benjamin Aarsland Erikstad (20) fra Hå, nestleder i Rogaland Unge Høyre og delegat for Unge Høyres landsforbund, var svært skuffet over utfallet.

– Det er utrolig feigt av partiledelsen direkte å ødelegge og være for feige til å tørre å ta et standpunkt, uttaler han til Aftenbladet.

– Eggdonasjon er en sak vi forventet å få en avklaring på. Flere hadde forberedt innlegg og gledet seg til en god og rettferdig debatt. At Høyre må sende både helseministeren og statsministeren på talerstolen, beviser bare hvor hardt de måtte kjempe for å overbevise landsmøtet. Hvorfor skulle vi utsette debatten i år, men var klare til å si nei i 2013? Hva med abortloven som vi diskuterte i 2013? Det er utrolig skuffende at Høyre ikke tør å ta standpunkt i en så viktig sak og lar andre partier diktere hva vi skal mene. Det er ikke mitt Høyre verdig.

Publisert: