Gjensidige: Mener risikoen for personskade er høyere med el- og hybridbiler

El- og hybridbiler er involvert i 20 prosent flere ulykker med personskader enn nye dieselbiler, ifølge Gjensidiges undersøkelser.

I tillegg til at de er involvert i 20 prosent flere ulykker, er de materielle skadene 50 prosent høyere med el- og hybridbiler, viser Gjensidiges analyser.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Hybrid- og elbiler har gjennomgående høyere skaderisiko. Det mener konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

De har gjort en analyse av flere tusen skader i perioden 2012–2017, der el- og hybridbiler sammenlignes med dieselbiler.

– I tillegg til at de er involvert i 20 prosent flere ulykker, er de materielle skadene 50 prosent høyere med el- og hybridbiler, sier Baastad til Aftenposten.

Gjensidige trekker frem antall hestekrefter som en helt sentral årsak til den høyere risikoen. Slik norske avgifter er nå, tilbyr forhandlerne el- og hybridbiler som har opptil flere hundre hestekrefter mer enn vanlige dieselbiler.

Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige.

– Vårt hovedpoeng er at hestekrefter tar liv. Hvis en familiemor eller -far som har kjørt dieselbil, får en mye sterkere hybridbil, så økes ulykkesrisikoen vesentlig, sier Baastad til Aftenposten.

– I hva slags situasjoner oppstår ulykkene?

– Disse biltypene brukes mye i tett trafikk, som inn og ut av Oslo. De kjører inn og ut av kollektivfelt og kan være mer eksponert. Men fellestrekket er hestekrefter, som vi vet tar liv og forårsaker skader. Utviklingen i Norge skiller seg nå fra våre naboland, sier Baastad.

– Konsekvensen av dagens avgiftspolitikk er flere ulykker på norske veier, hevder Baastad.

Dette er Gjensidiges dokumentasjon

Aftenposten har bedt om å få oversendt Gjensidiges materiale og spurt selskapet om tallene kan brytes ned på henholdsvis el- og hybridbiler.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad viser til at undersøkelsen gjelder selskapets egne kunder, og at de ikke ønsker å oversende sensitiv informasjon. Han konstaterer at selskapet har sett på flere tusen saker, og at det dreier seg om perioden 2012–2017.

NAF: Feil å skylde på avgiftene

Fungerende kommunikasjonssjef Nils Sødal i NAF mener det blir feil å hevde at avgiftspolitikken kolliderer med visjonen om null drepte i trafikken.

– Det går i riktig retning for nullvisjonen, sier Sødal.

– Det blir også feil, mener vi, å kategorisere én bilgruppe slik det her gjøres, når elbiler handler om alt fra Nissan Leaf til Tesla.

– Men er det ikke logisk at så mange flere hestekrefter spiller inn?

– Det kan ha noe å si. Når du går fra en ordinær dieselbil til Tesla, må du være bevisst at den har mer krefter. Men de skal ikke være verre å håndtere enn andre biler, sier Sødal.

Opplevde at Teslaen «tok over kontrollen»

Aftenposten har snakket med en Gjensidige-kunde i 60-årene som er en del av kollisjonsstatistikken.

Teslaen som var involvert i en kollisjon i et parkeringshus i fjor.

Da han skulle starte bilen og kjøre av gårde, skjøt bilen plutselig voldsom fart. Før han fikk kontroll braste den inn i en betongvegg i et parkeringshus. Skadene var så omfattende at bilen ble kondemnert.

– Hva skjedde?

– Fortsatt er ikke hendelsesforløp endelig klarlagt. Det jeg opplevde, var at bilen «tok kontroll». Jeg mener at jeg satte foten på bremsen slik jeg skulle, og bilen i «drive». Det kan være at jeg i forfjamselsen trykket på gasspedalen. Jeg var veldig sliten etter flyttearbeid og hadde kraftige vinterstøvler på. Men jeg tror ikke at det var det som skjedde, sier mannen.

– Undersøkelser som ble gjort av Tesla dagen etterpå, viser at det var «signal» fra begge pedaler. Da skal jo bilen egentlig stå stille. Det var også bremsespor på bakken etter bilen, sier han.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere denne hendelsen. Når det gjelder Gjensidiges ulykkestall, viser de til NAFs kommentarer.

Mye kjøring i tett trafikk og kjøring inn og ut av kollektivfelt kan spille en rolle når el- og hybridbiler er involvert i flere ulykker, mener Gjensidige.

Bilene gir umiddelbart full kraft

– Elbiler har elektromotorer som gir deg full kraft fra du rører gasspedalen. Den bygger seg ikke opp som hos fossilt drevne biler. Det er lett å komme opp i hastighet, bilene er mer eksplosive, sier Tom Andre Nilsen.

Han har testkjørt biler for NAF siden 2005.

– Må folk ta hensyn på en annen måte enn for vanlige dieselbiler?

– Ja. Du får en annen opplevelse, man bør være påpasselig med å ikke ta ut kreftene med en gang, du må lære deg å kjenne bilen. Men bilene farer ikke av gårde, de lar seg kjøre på helt normal måte, sier Nilsen.

Leder for Norsk elbilforening, Christina Bu.

– De fleste elbiler har moderat motorkraft

– Det store flertallet av elbiler i Norge er kompaktbiler med moderat motoreffekt. Det ville være interessant å vite hvordan ulykkene fordeler seg mellom el- og hybridbiler, sier Christina Bu, leder for Norsk elbilforening. Hun stiller seg tvilende til at elbiler er overrepresentert i ulykker med personskader.

– At prisene for skadene er høye, kan skyldes at mange av de ladbare hybridene er store og tunge biler med mye utstyr. De er dyrere å fikse enn en Nissan Leaf, sier Bu.

Statens vegvesen opplyser til Aftenposten at de ikke har ulykkesstatistikk der det skilles mellom elbiler, hybridbiler og biler som går på fossilt drivstoff.

Publisert: