• Arbeidet med rassikringen langs E 39 i Søgne, mellom Holmenfoss og Try, er godt i gang. I løpet av de neste ukene er et nytt fanggjerde på plass. Christina Østtveit
    Galleri

– Rassikringen av E 39 i god rute

Arbeidet med rassikringen langs E 39 i Søgne ser ut til å bli ferdigstilt tidligere enn planlagt.