Tøffe tak om ny tariff

Krangelen om likelønn er bare én av grunnene til at vårens lønnsoppgjør blir vanskeligere enn vanlig.