Snøscoter- råkøring i Finnmark

Villmannskjøring med snøscooter sørget for at politiet i Finnmark fikk nok å gjøre i påsken. I Vadsø skyldtes 90 prosent av utrykningene uvettig kjøring med snøscooter.