Ingen endring i norsk trusselsituasjon

Trusselsituasjonen i Norge er ikke endret som følge av terroren i Madrid torsdag, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Arnstein Øverkil.