Tolldirektoratet foreslår ribbing av storsmuglere

Toll— og avgiftsdirektoratet forbereder nå et lovforslag som skal gjøre det mulig å frata storsmuglere alle verdier for å betale utestående forelegg.