Alle bedrifter kan delta

Grønn By satser på å inspirere mange bedrifter i Stavanger til å bli like miljøbevisste som Øyane alders— og sykehjem. De første i hver bransje blir fyrtårnbedrifter.