Ingen politisk kontakt mellom Norge og Kina

Selv om den politiske kontakten med Kina fortsatt er på et nullpunkt, håper næringsministeren på en handelsavtale innen utgangen av året.