Krever erstatning etter 229 dager i varetekt

En mann som ble frifunnet etter å ha sittet 229 dager i varetekt, vil nå kreve erstatning.