• Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at presiseringene av hvordan loven skal forstås, vil føre til at flere barn får bli.

Thorkildsen: - Flere asylbarn vil få bli

Loven endres ikke, men regjeringen ber Utlendingsnemnda (UNE) ta mer hensyn til barnas beste i saker som gjelder asylbarn med avslag på søknad om opphold.