Sylvi Listhaug vil tillate naken-sjekk av asylsøkere

Innvandringsministeren åpner for at også asylbarn må kaste klærne.

Frp-statsråd Sylvi Listhaug vil utvidet politiets kontrollregime av asylsøkere.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Listhaug (Frp) foreslår nye regler for visitasjon og kontroll ved asylregistreringen.

Det åpner for at politiet kan pålegge asylsøkere full avkledning - også av barn.

Kriteriet er mistanke om at opplysninger eller gjenstander av betydning holdes skjult.

Undersøkelsen kan omfatte full avkledning og besiktigelse av kroppen, men ikke fysisk kontroll av kroppens hulrom.

Dersom barn skal undersøkes nakne, skal det skrives en rapport som omtaler gjennomføringen og reaksjonen fra barnet og foreldrene.

Politiet kan instruere at den som kontrolleres, beveger seg. Det skal gjøre det mulig å undersøke om gjenstander er festet til kroppen.

Kan holdes tilbake med makt

Undersøkelsene skal foretas på avskjermet sted av en polititjenesteperson av samme kjønn som den som blir kontrollert.

«Kontrollen skal foretas så skånsomt og hensynsfullt som mulig og på en minst mulig krenkende måte. Personer som forsøker å unndra seg kontroll, kan holdes tilbake med makt», heter det i høringsforslaget.

Sylvi Listhaug (Frp) vil ha lovhjemmel på plass for mobiltelefonsjekk av asylsøkere.

Vil sjekke mobiltelefoner

Departementet foreslår også å lovfeste en generell adgang til å undersøke mobiltelefoner og andre mobile lagringsenheter.

Ifølge forslaget får politiet enkelte ganger opplysninger som tyder på at utlendingen kan knyttes til andre straffbare forhold.

«Dette kan være overgrepsbilder, bilder av narkotika, bilder av større pengebeløp, informasjon som kan relateres til narkotikalovbrudd, bilder og informasjon som tyder på prostitusjonsvirksomhet, osv. I et relativt nylig tilfelle ble det (...) funnet bilder av en rekke ID-dokumenter, bilder av utstyr for dokumentforfalskning og en logg med bestillinger osv.»

Politiet har i flere tilfeller funnet lagrede bilder av pass, nasjonale ID-kort og fødselsattester som utlendingen har kastet eller ødelagt ved ankomst til Norge, ifølge departementet.

«Det kan for eksempel også ligge en rekke opplysninger knyttet til utlendingens identitet på sosiale medier og ofte vil inngangen til disse opplysningene finnes på utlendingens mobiltelefon. Det skjer også at politiet avdekker at søkeren har vært i Norge en stund og at man finner frem til personens bosted», heter det.

Noas: – Ikke ålreit

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), mener dette er nok et eksempel på kriminalisering av asylsøkere.

– Jeg skjønner ikke at det skal være nødvendig å kle seg naken, sier han med forbehold om at han ikke har fått satt seg grundig nok inn i forslaget ennå.

– Dette kan se ut som signalpolitikk om at dette er kriminelle, farlige personer som det må gjøres grundige undersøkelser av. Å kreve at asylsøkere skal kle seg nakne, er ikke en ålreit behandling, sier Martinsen.

– Det er veldig få som teiper ID-papirer på magen sin, sier han.

– Jeg er usikker på hvor stort behovet er, og jeg har ikke stor tro på at det vil avdekke særlig mer. En ting er mobiltelefoner. Noe annet er det å kle seg naken. Hvis noen ønsker å skjule passet eller ID-kortet, vil man ikke ta det med seg til politiet når man registrerer seg som asylsøker, sier Martinsen.

– Jeg kan forstå at det kan være hensiktsmessig å undersøke telefonen ved særskilt mistanke om at korrekt identitet eller andre viktige opplysninger unndras. Men det har jeg forstått at allerede gjøres i dag, sier han.

– Har hatt muligheten lenge til dette

Ifølge statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet har politiet lenge hatt anledning til å foreta visitasjon av en avkledd person.

Statssekretæren kjenner ikke til omfanget av dette i dag.

Linda Hafstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Politiets utlendingsenhet (PU), skriver at det ikke er naturlig for PU å svare pressen på spørsmål på nåværende tidspunkt da politiet er en høringsinstans i saken. Aftenbladet stilte PU flere spørsmål om høringsnotatet og praksis i dag.

– Jeg kan ikke huske å ha hørt om at noen må kle seg naken i forbindelse med asylregistrering, sier seniorrådgiver Martinsen i Noas.

– Jeg har hørt om kontroll av klærne og mobiltelefon, men altså ikke om at noen må kle seg naken, gjentar han.

Mangler dokumenter

I forbindelse med registrering hos politiet er det ifølge departementet en meget høy andel av dem som søker asyl, som mangler pass eller tilsvarende ID-dokumenter.

Departementet mener det utvidede kontrollregimet kan bidra til å avdekke opplysninger om blant annet reiserute, oppholdstillatelse i annet land enn hjemlandet, ting som kan stride mot fluktforklaringen, sikkerhetsrisiko eller menneskehandel eller -smugling.

Departementet ønsker rutinemessig adgang til visitasjon fordi det ved svært høye ankomster er begrensede muligheter til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

I dag er visitasjon hjemlet i politiloven, men der er ikke full avkledning nevnt, ei heller i forarbeidene. Utlendingsloven åpner imidlertid for avkledning, ifølge departementet.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Advarer mot naivitet

– Visitasjon som innebærer mer eller mindre avkledning, kan medføre funn som letter politiets jobb vesentlig. Jeg er blitt fortalt om eksempler på det, men jeg vet ikke om det skjer sjelden eller ofte, sier Brein-Karlsen i departementet.

Han kan ikke svare på om det er politiet eller departementet som har tatt initiativ til de nye lovhjemlene.

– Det har vært et behov for å stramme opp, oppdatere og tydeliggjøre lovhjemlene for når man kan gjennomføre denne typen kontroller. Det er grunnlag for å gjøre det i politiloven i dag, men bestemmelsen er i mindre grad tilpasset asylsøkere, sier statssekretæren.

– Vi ser at mange kommer uten papirer og at en del prøver å holde opplysninger skjult i en innledende fase. I det nye regelverket vil det ikke være mulighet til full avkledning, med mindre det er særlige grunner for det.

– Som sikkerhetshensyn?

– Og for å avdekke riktig identitet.

– Hvordan vil du si at religiøse og kulturelle hensyn er vektet?

– Det er ting som tas hensyn til. På den ene siden er hensynet til tilgang på informasjon, på den andre siden er det å respektere personlig integritet. Dette er i for liten grad gjenspeilt i tidligere regler. Politiloven er ikke laget for denne typen undersøkelser.

– Mener dere at politiet har vært på trygg grunn innenfor gjeldende regelverk?

– Vi mener det, men vi ser behovet for en tydeliggjøring. Det har vært utviklet en praksis basert på dagens lovgivning, men politiet kunne tenkt seg et tydeligere lovverk.

– Noas ser ikke behovet for nakenundersøkelser og kritiserer «signalpolitikk». Kommentar?

– Det kommer mange her som har ulike motiver. Mange ønsker seg inn i landet uten papirer. Det vil være naivt om vi bare lar alle sammen komme inn uten å gjøre nødvendige undersøkelser.

– Også mobilundersøkelser gjøres i dag?

– Ja, men også der har vi sett behovet for nye regler. Hjemmelen som benyttes i dag er ikke ment for den type undersøkelser. Både vi og politiet er tjent med et oppdatert regelverk, sier han.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil tenke nøye gjennom flere dilemmaer rundt forslaget om utvidet asylkontrollregime i Norge.

– Dilemmaer å tenke gjennom

Aftenbladet fikk ikke kommentarer fra Listhaug grunnet tett program fredag for statsråden.

I en pressemelding om forslaget sier hun dette:

– Politiloven fastsetter i dag at visitasjon kan foretas for å klarlegge identitet. Jeg mener det er viktig å tydeliggjøre i utlendingslovgivningen at også andre hensyn enn identitetsklarlegging må kunne gi grunnlag for visitasjon, sier Listhaug (Frp).

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i justiskomiteen ønsker å avvente saken før den kommer til Stortinget.

I utgangspunktet støtter han muligheten for å undersøke mobiltelefoner og lignende.

– Det er viktig å få tilgang på opplysninger som kan avsløre om asylsøkeren er terrorist eller om noen er utsatt for menneskesmugling eller -handel, sier Ropstad.

Han vil vurdere forslaget om påkrevd nakenhet nærmere:

– Det er veldig viktig at dette blir balansert på en riktig måte. Det er absolutt dilemmaer her som vi må tenke nøye gjennom, sier Ropstad.

Hadia Tajik (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, skriver til Aftenbladet at hun leser høringsnotatet om at forslaget avgrenser seg til tilbakeholdelse av opplysninger om eksempelvis reiserute, sikkerhetstrussel eller menneskehandel.

«I utgangspunktet er en slik avgrensning til konkrete forhold naturlig. Vi vil imøtese høringen og ta stilling til saken når den legges frem for Stortinget», skriver hun i en tekstmelding.

Publisert:
 1. Asylsøkere
 2. Sylvi Listhaug
 3. Asyl
 4. Politiet
 5. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas)

Mest lest akkurat nå

 1. Koronatrøbbel for NRKs team i sjakk-VM

 2. Lang kø for å ta pariserhjulet

 3. 10 grunner til at strømprisen vil være skyhøy i mange år

 4. Hun sto på store scener i 25 år, så ble hun plutselig borte. Hva skjedde?

 5. Nå kan alt skje i Stavanger!

 6. Mann hevder at han ble drapstruet. Endte selv opp i varetekt