Brende og Høie kritiserer vanskelige FN-mål

Utenriksminister Børge Brende (H) og helseminister Bent Høie (H) mener de foreslåtte nye FN-målene for bærekraftig utvikling er for omfattende og kompliserte.