Like mange aksjeeiere som fagorganiserte

Det er om lag like mange aksjeeiere som fagorganiserte i Norge. Arbeidsfolk eier i stadig større grad aksjer, noe som kan bidra til å svekke LO-sjefens makt.