Lommemannen kjemper for å bli løslatt

Overgrepsdømte Erik Andersen (62) møtte tirsdag i Asker og Bærum tingrett for å overbevise retten om at han kan prøveløslates fra forvaring.