• De 50 gassbussene i dagens Kolumbus-flåte går på naturgass. Fylkespolitikerne har ikke prioritert å drifte bussene på litt dyrere biogass. Spørsmålet er hvor stor andel av framtida Kolumbus-busser som blir biogass-drevne. Jon Ingemundsen

Kolumbus jakter på flere gassbusser

Dagens rundt 50 gassdrevne Kolumbus-busser kan bli atskillig flere når en stor andel av bussflåten skal skiftes ut fra 2016.