Byggeskikkpris for vannanlegg

Det er ikke hver dag offentlige utbyggere får byggeskikkprisen, men det har IVAR fått for anlegget fra Ålgård til Ullandhaug.