• stortinget.jpg Aftenposten

NSM har gjort funn som trolig er overvåking

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjennom egne undersøkelser gjort funn som synes å underbygge påstandene om systematisk og omfattende overvåking i Oslo sentrum.