• - Etter å ha tenkt mye på dette har jeg kommet til at tidligere stats- og utenriksministre ikke bør sitte i komiteen, sier Nobelinstituttets avtroppende direktør Geir Lundestad. Foran

Lundestad tar kraftig oppgjør med Nobelkomiteen

Nobelinstituttets avtroppende direktør Geir Lundestad mener tidligere statsministre og utenriksministre ikke bør sitte i Nobelkomiteen. Thorbjørn Jagland har vært begge deler.