Dårlig brannsikring i Rogaland

Rogalandsbøndene er blant de dårligste i landet på brannsikkerhet. Ingen andre steder enn på Vestlandet står det så mange fjøs uten brannvarslingsanlegg.