Økt fare for flom i Nord-Norge

Værutviklingen videre framover er avgjørende for hvor stor vårflommen vil bli. Akkurat nå er det økt fare for flom i Nord-Norge.