Strammer inn oljevernberedskap

Statens forurensningstilsyn (SFT) varsler strengere kontroll med at kommunene følger lover og regler om beredskap mot utslipp av oljeprodukter og andre kjemikalier.