Stortinget vil ha færre øremerkede tilskudd

Ordningen med øremerkede tilskudd til kommunene er ikke lenger i tråd med Stortingets intensjoner. Derfor vil et samlet storting gå gjennom ordningen for å redusere antallet tilskudd øremerket til bestemte formål.