• Flommen på Vestlandet denne uken har ført til mange skader. Rune Sævig

- NVE har ikke penger til nye flomsikringsprosjekter

Hvis flommene på Vestlandet avdekker nye sikringsbehov i de rammede områdene, har ikke Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) penger til tiltak. Budsjettmidlene for både 2014 og 2015 er brukt opp.