Inferno av flammer i Lærdal

Ved 3.30-tiden begynte det å brenne i ett av de verneverdige husene i gamle Lærdal. Det er ingen utsikt til at katastrofebrannen som har rammet et tosifret antall hus kommer under kontroll.