Gregussen står fast på lakse-auksjoner

Fiskeriminister Otto Gregussen står fast på at auksjoner kan være en hensiktsmessig måte å tildele nye laksekonsesjoner på, men han vil knytte vilkår til måten auksjonene gjennomføres på.