Sterkere rettigheter for funksjonshemmede

Funksjonshemmede som føler seg forbigått i ansettelsessaker får nå muligheten til å kreve erstatning fra arbeidsgiver.