Jan Simonsen ubekvem med sentralstyringen

Jan Simonsen er tydelig ubekvem med at landsstyret i Frp gir to fylkeslag instrukser foran nominasjonen.