Behov for reformer i Norden

EU blir en mer drivende kraft i det nordiske samarbeidet. Et vidtgående forslag til endringer skal diskuteres av Nordisk Råd.