Passtvang for reisende til Svalbard

Fra slutten av mars neste år må reisende til og fra Svalbard ha med pass. Årsaken er paradoksalt nok Norges inntreden i det passfrie Schengen-samarbeidet.