Ikke boligpris-nedgang

OBOS tror ikke på noen nedgang i boligprisene neste år.