Kjøttbenmel kan ha spredd scrapie

Drøvtygger-kraftfôr med kjøttbenmel kan ha bidratt til scrapie-epidemien i norske sauebesetninger.