Frp-utvalg ville vente med suspensjoner

Organisasjonskulturutvalget i Fremskrittspartiet mente det ikke var riktig å suspendere eller ekskludere medlemmer av Oslo-partiet for et lengre tidsrom allerede på sentralstyremøtet 3. desember.