Storkontroll av bilbeltebruk

I løpet av de neste to ukene vil om lag30.000 bilister bli kontrollert på 150 steder over hele landet iforbindelse med Trafikksikkerhetsaksjonen 2000.