50 av 8.000 får asyl

Hittil i år har bare 50 av totalt 8.000 asylsøkere fått innvilget asyl her i landet. Norge er dermed blant de land i Europa som innvilger færrest asylsøknader, skriver Dagsavisen.