Færre dødsfall på norske arbeidsplasser

Etter årets seks første måneder er antall dødsfall på jobb halvert sammenlignet med samme periode i fjor. 14 personer omkom på jobb i løpet av første halvår.