Mange nesten-forlis på Vestlandskysten

Årlig er rundt 20 skip innblandet i det Kystverket betegner som alvorlige hendelser på Vestlandskysten.