- Ecstacy er tidens ungdomsopprør

Nils Christie, professor i kriminologi, mener samfunnet vårt er altfor orientert rundt materielle ting.