Må bedre arbeidsmiljøloven for å minke sykefravær

Arbeidsmiljøloven må rustes opp slik at arbeidstakerne sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Slik kan vi få mindre sykefravær, mener Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).