Vender tilbake til Baneheia

Fram til 19. mai var Bodil Sandvik en ivrig bruker av Baneheia. Dobbeltdrapet satte en brå stopper for de ukentlige joggeturene fram til i går.