Flommen på retur

Vannføringen i de flomrammede vassdragene på Sør— og Østlandet er i ferd med å avta.